murdar

murdar
sif. <fars.>
1. Müsəlman dini etiqadınca təmiz sayılmayan; napak (pak əksi). Murdar su. – <Pişik itə:> Bil nə səbəbdən belə murdarsan; İstəməzsən xeyr apara hiç kəs. S. Ə. Ş.. Murdar etmək (eləmək) – 1) müsəlman dini etiqadınca pak sayılan şeyi murdar sayılan şeyə toxundurub, sürtüb və ya vurub onu da napak etmək. Əlini itə vurub murdar eləmək. – <Arvad:> A kişi, a kişi, başuva daş, içəri girmə, üst-başın murdardır, aləmi murdar elərsən. H. Sarabski; 2) məc. dan. öldürmək, gəbərtmək. İnəyi murdar etmək. Murdar olmaq – 1) müsəlman dini etiqadınca murdar sayılan şeyə toxunub, dəyib natəmiz, napak olmaq; 2) məc. dan. ölmək, gəbərmək (heyvan haqqında). Toyuq murdar oldu. – <Mirzə İsmayıl:> Necə, yoxsa xanın qəzəbindən xəbəri yoxdur? Bilmirmi ki, o qədər vurarlar, qamçı altında canı çıxıb, it kimi murdar olar? Ə. Haqverdiyev; // eyni mənada adam haqqında həqarətlə deyilir. Əsəd o saat murdar oldu. «Qaçaq Nəbi». Göstərmə təbibə o cigərguşəni, zinhar; Qoyma ola murdar. M. Ə. S.. <Əzim dayı:> Tüfəngin qundağı ilə nə qədər vurdumsa tərpənmədi, bu da murdar olmuşdu. A. Ş..
2. Ümumiyyətlə, pis, alçaq, iyrənc, ikrah doğuran, xoşa gəlməyən. Murdar təbiətli adam. Murdar iş. – <Qurban:> Mənim bu murdar ürəyimi çəkib itlərə tullayın. Ə. H.. <Maral:> Burada qalsam Turxan bəyin murdar nəfəsi, qoşulub qaçarsam namus, iffət məsələsi! H. C.. // İs. mənasında. Mən dünyada çox bihəya adamlar görmüşəm, amma bunun kimi murdarına hələ rast gəlməmişəm. N. V..
3. məc. Zəhlətökən, xoşagəlməyən, pis. Bayırda murdar hava var. – <Firidun bəy:> Ah, bu murdar səsləri susduracaq birinci top atəşi, başlamazmısan? H. N.. <Rza:> Həmzə adını eşidən kimi mənim xəyalımda ağır, anlaşılmaz, murdar bir aləm açıldı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • murdar — MURDÁR, Ă, murdari, e, adj. 1. Plin de pete, acoperit de praf, de murdării, îmbâcsit de necurăţenie; nespălat, întinat. ♦ (Despre fiinţe) Care nu se spală, care nu respectă curăţenia. ♦ (Despre apă, lumină etc.) Lipsit de claritate; tulbure. 2.… …   Dicționar Român

  • murdar — mùrdār m <G murdára> DEFINICIJA reg. onaj koji je prljav, nečist, neuredan; onaj koji je fizički i moralno propao ETIMOLOGIJA tur. ← perz. murdār …   Hrvatski jezični portal

  • mùrdār — m 〈G murdára〉 reg. onaj koji je prljav, nečist, neuredan; onaj koji je fizički i moralno propao ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • murdar — sf., Far. murdār 1) Kirli, pis Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem? A. Mithat 2) Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse) 3) Şeriata uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan) Birleşik Sözler murdarilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • murdar — (Borçalı, Qazax) canavar. – Murdar qoyunu apardı (Qazax) Murdar üşüyən ay (Zərdab) – mart ayı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • murdar — f. 1) pak olmayan; 2) pis, alçaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MURDAR — f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan. * İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kedi yetişemediği (veya uzanamadığı) ciğere pis (veya murdar) dermiş — elde edemeyecekleri şeyi hor göstermeye kalkışanlar için söylenen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜNCÜLAB — Murdar su …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yarsımak — murdar bulmak ve iğrenmek, III,305 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”